24 de mar. de 2007

Primeira regata de primavera


Xa vai unha semana dende que se celebrara a nosa primeira regata da temporada, e temos esquecido este o noso blog. Foi unha regata moi importante, non solo por ser a primeira, mais tamén porque nela estabamos a estrear a nosa nova vela axustada ó deseño tradicional.

Os que a tiñan probada dixeran que a vela era boa, pero os que a estreabamos por primeira vez tíñamos medo. A vella vela era máis grande e nós estabamos xa afeitos a ela. Agora non tiñamos nin idea de como ía a traballar. Por riba de todo, o vento non acompañaba demasiado. Sopraba unha brisiña suave do nordés.

Os nosos medos quedaron superados rapidamente. A pesar da escasa velocidade do vento, a vela tiña potencia de abondo. E coido que todos quedaramos contentos ca experiencia. Os comentarios foran moi satisfactorios á volta da regata.

O que alí aconteceu podedes lelo na Voz de Galicia, en Masmar e en Prensa das Rías.

E esta tarde, ás catro, temos a nosa segunda regata. Parece que imos ter un vento moi similar ó de fai quince días segundo as previsións. ¡Non importa! Seguro que imos gozar de novo.

Agradeceríamos que alguén trouxese unha cámara fotográfica ou vídeo para deixar constancia do evento e poder ver como locen as novas velas.

6 de mar. de 2007

Sobre o acordo dos clubs de dornas a vela

Intentei insertar a seguinte menxase no foro da F.G.C.M.F pero non se me permite. Aparéceme una mexase que din "Non ten autorización para acceder a este foro". Coido que é de interese como para que sea insertada, e gostariame que o leeran todos os socios de dita Federación. Por iso publícoa aquí.

Veño de publicar na páxina web do Lajareu o acordo que no ano 2000 fora alcanzado polos clubs e asociacións máis representativas no deporte da vela en aquel momento.

Hoxe en día dito acordo xa non está a levarse a cabo; pero publiqueino, porque coido que foi feito con moita intelixencia y moito sentidiño, e convén que non se esqueza o que entonces aconteceu para que hoxe non volva a repetirse.

Eu por aquel tempo era só un amante platónico do deporte da vela, e un cántabro de corazón que “flipaba” cas dornas. Por sorte, coñecín a xentes moi comprometidas con dito deporte, e cedo fixéronme un oco na Asociación Cultural Lajareu por Barlovento para participar neste belo deporte.

Pois ben, no ano 2000 fíxose este regulamento para protexer o noso querido deporte de xentes que viñan a organizaren as competicións das dornas sen contar ca maioría dos deportistas socios das outras asociacións.

Eu non sei cal era o interese que estaban a perseguir co mangoneo das competicións de dornas a vela. Esas persoas, segundo me contan, querían preparar grandes campionatos en moitos dos portos de Galiza. Que se o Campionato Galego, que se a Copa Galiza, que se o Campionato do Mundo (e un dicir). A cuestión era facer que os regatistas se moveran cas súas dornas por toda a xeografía galega para poder puntuar nestes “importantísimos” trofeos. O certo é que as competicións de dornas a vela víronse moi prexudicadas porque os regatistas acababan fartos de tanta regata e tanto y tan custoso desprazamento.

Por outra banda, estes organizadores de eventos, xestionaban as axudas públicas que as distintas administracións prestaban ó noso deporte autóctono, e logo as distribuían ó seu gusto entre os distintos clubs. A maior parte das veces os clubs tíñanse que conformar con un pequeno obsequio para os seus asociados, mentres, por outra banda tiñan que facer fronte ós gastos que supoñía participar en moitas regatas por puntos moi afastados dos peiraos base das dornas.

Todo isto facíase ca conivencia da Federación Galega de Vela, que copiaba as competicións dos veleiros modernos na clase Dorna, e por outra banda, dotaba ós distintos Clubs Náuticos da posibilidade de exhibir esta “nova e enxebre” clase Dorna. É de subliñar que moitos Clubs Náuticos apuntáronse ó filón das embarcacións tradicionais por este motivo.

Ante este panorama, as asociacións de dornas a vela plantáronse e fixeron o regulamento mencionado para a organización das súas competicións. Con isto pretendíase que todos os participantes con intereses lexítimos nas dornas tiveran a súa oportunidade de dicir algo sobre as competicións, e o mesmo tempo, que os clubs cunha abafadora maioría de regatistas non puidesen impoñerse ós demais.

Con este regulamento, as asociacións de dornas pensabamos que ninguén podería de novo mangonear o noso deporte. Ademais decataramos de que a Clase Dorna tiña o seu peso na Federación Galega de Vela. O número de regatistas nesta clase era tan importante que tiñamos a chave para a elección dun novo presidente da Federación. ¡Que equivocados estabamos!

Convencidos con boas palabras optamos polo cambio na presidencia da Federación. E a nosa delicia durou o tempo que transcorreu ata a primeira asemblea da Federación. Alí, decataramos da traizón da nova xunta directiva da Federación. A pesar de ter accedido á presidencia cos nosos votos, botaron por terra os acordos acadados por as asociacións da clase dorna e traizoándoos, acordaron facer os Campionatos Galegos, Copas Galiza, e Campionatos do Mundo que demandaban os Clubs Náuticos e aqueles que non estaban por favorecer ás embarcacións tradicionais se non outros intereses pouco claros.

Agora, a nosa Asociación teme que a historia se repita. É por iso que queremos facela pública. Xa sabedes, os que non coñecen a historia están condenados as repetila. Nós pensamos que os acordos acadados no ano 2000 seguen aínda a ser validos. O único que non serve es a Federación Galega de Vela que ten que ser substituída por unha Federación Deportiva de Embarcacións tradicionais.

Nos pensamos que có deporte pódese facer moito ben á cultura mariña. A nosa Asociación que fai 12 regatas no ano, varias pasantías, e está a organizar cursiños para cantos os demande cun custe simbólico, é a demostración viva de que imos polo camiño axeitado. Como sabedes contamos cun galpón de 458 metros cadrados dividido en dúas plantas que non chega para albergar ás dornas dos nosos socios.

E en canto as nosas actividades, non tedes máis que botar unha ollada á nosa páxina web. Alí atoparedes o noso calendario de regatas do 2007; estades todos invitados a participar.


Unha aperta,

Ignacio Jorganes
A.C. Lajareu por Barlovento

Calendario de regatas do 2007

CALENDARIO DE REGATAS 2.007

Data

Regata

ORGANIZACIÓN

10/03/07

Trofeo primavera 1ª

A.C. LAJAREU

24/03/07

Trofeo primavera 2ª

A.C. LAJAREU

14/04/07

Trofeo primavera 3ª

A.C. LAJAREU

5/05/07

Trofeo primavera 4ª

A.C. LAJAREU

19/05/06

Trofeo primavera 5ª

A.C. LAJAREU

02/06/2007

R. Fasquía -Illa Arousa

ACDX Fasquía

16/06/2007

R. Area Seba - O Grobe

Amigos Dorna Meca

30/06/2007

Volta Illa de Arousa

ACD. Dorna

5-6-7-8/07/2007

VIII Encontro de Embarcacións

Tradicionais de Galicia

Clube do Mar de Ferrol - F.G.C.M.F.

14/07/2007

R. Dos Faros - O Grobe

Amigos Dorna Meca

21/07/2007

R. da Dorna - Riveira

A.C. Lajareu Barlovento

04/08/2007

R. do Bao - Illa Arousa

ACD. Dorna

18/08/2007

R. do Albariño - Cambados

CM. Salnés

25/08/2007

R. da Calmoseira - Camb-Illa

Asociación Calmoseira

01/09/2007

R. Palmeira - Palmeira

A. C. Lajareu Barlovento

Outubro

R. do Marisco - O Grobe

Amigos Dorna Meca

6/10/07

Trofeo outono 1ª

A.C. Lajareu Barlovento

27/10/07

Trofeo outono 2ª

A.C. Lajareu Barlovento

10/11/07

Trofeo outono 3ª

A.C. Lajareu Barlovento

24/11/07

Trofeo outono 4ª

A.C. Lajareu Barlovento

15/12/07

Trofeo outono 5ª

A.C. Lajareu Barlovento

En vermello están as regatas organizadas polo Lajareu. En principio, e salvo que se avise doutra cosa, todas elas terán a saída as catro da tarde, polo que convén que esteades polo galpón as tres da tarde para ir baixando as dornas. Tal e como se quedou na asemblea, contaremos nas regatas con embarcacións de apoio e un xuíz para dar as saídas, controlar as chegadas e dirimir calquera incidencia.

Sería unha boa cousa contar cun fotógrafo nas regatas. Se alguén dos que le esta páxina está interesado en colaborar desinteresadamente, nós prestarémoslle o apoio necesario para que poda tomar unhas boas fotografías ou vídeo.

5 de mar. de 2007

Regulamento de relacións entre os distintos clubs, asociacións e agrupacións de regatistas en referencia a clase “Dorna”
Regulamento de relacións entre os distintos clubs, asociacións e agrupacións de regatistas en referencia a clase “Dorna”

O presente regulamento ten por obxecto que as representacións dos distintos clubs, asociacións e agrupacións de regatistas teñan un maior carácter democrático para a toma de acordos, decisións, actuacións, calendario, etcétera nos que participen os representantes da clase “Dorna”, e o mesmo tempo sirva tamén como incentivo de crecemento dos distintos clubs, asociacións, e agrupacións de deportistas.

Artigo 1

Establécese un sistema de voto ponderado, onde cada club, asociación ou agrupación de regatistas terá un número de votos en función das súas dornas participantes e cos seus correspondentes tripulantes debidamente federados.

Artigo 2

Establecerase un censo de regatistas de clase, onde para ser incluído en dito censo, cada dorna terá que haber participado ó menos en dúas regatas do “Calendario oficial de regatas da Federación Galega de Vela”. Estas dúas regatas deberán ser organizadas polo club ou asociación distinta a que pertence a dorna.

Artigo 3

O censo establecerase polos distintos representantes nunha reunión celebrada anualmente, o secretario da clase “Dorna” aportará a documentación das distintas regatas que os distintos clubs ou asociacións remitan a Federación Galega de Vela sobre as súas regatas celebradas no ano anterior. O secretario de clase actuará como secretario da reunión, levantando acta firmada polos distintos representantes, despois das deliberacións levadas a cabo na antedita reunión.

Artigo 4

Os votos establécense da seguinte maneira:

- As primeiras dúas: 1 voto

- As seguintes tres dornas: 1 voto

- As seguintes catro dornas: 1 voto

- As seguintes cinco dornas: 1 voto, e así sucesivamente

Artigo 5

En ningún caso un club, asociación ou agrupación de regatistas aínda que teña maioría absoluta non será vinculante para a toma de acordos, si ó menos non conta co apoio doutro club, asociación ou agrupación de regatistas.

Se aproba o presente regulamento na reunión celebrada na A.C.D. Dorna da Illa de Arousa en fecha de vintenove de outubro de 2.000. Asisten os representantes dos clubs e asociacións seguintes:

- A.C.D. Dorna – Felipe Vázquez Abal

- A.C. Lajareu Adelino Formoso Dosil

- C.N. Illa de Arousa – José Antonio Dorado Outeda

- A.D.C. Rabandeira – José Luis Iglesias García

[Seguen as firmas e DNI de todos eles]